Tuesday, August 15, 2017

Let Me Love You - Lyrics

မႃးဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်းတူၺ်းၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Monday, August 14, 2017

ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတူၺ်းၼႅတ်ႇလႅတ်းၽၢႆ-UC Browser 5.7 ပုၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်း

မႂ်ႇသုင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ဝႅပ်ႉၸဝ်ႈသုၼႆႉတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ
တေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၶိူင်ႈ UC Browser တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၶွမ်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ

UC Browser  5.7.16281.1003


ၸဝ်ႈသုထမ်ႇမ(မိူင်းပၼ်ႇ)


သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

လၢႆးသႂ်ႇ Bookmark bar တႃႇတူၺ်းၾွၼ်ႉတႆးငၢႆႈငၢႆႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ဝီးထီးဢူဝ်း လၢႆးသႂ်ႇ Bookmark bar တႃႇတူၺ်းၾွၼ်ႉတႆး ၸေႃႇၵီႇ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ
  

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း ၼႂ်းၶွမ်း ( Smadav Pro 11.4.9. rar )

မႂ်ႇသုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈႁႃဢဝ်မႃး ၶိူင်ႈဢၼ်ၶႃႈမႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၶွမ်း  Smadav Pro 11.4.9  ၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ (15 May 2017) လႄႈမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ


(ဢမ်ႇၼၼ်)

  
  
လၢႆးသႂၢင်းၶိူင်ႈမၼ်း
သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

ၶိူင်ႈၸၼ် လုတ်ႇလူင်း တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း Internet Download Manager

ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇၸၼ် လုတ်ႇလူင်း ၼႂ်းၶွမ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
ပေႃးလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ
<< IDM 6.25 >>
(ဢမ်ႇၼၼ်)
<<  IDM 6.25 >>

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ